Netbank belépés

Kedvező lakáshitelek

  • Kedvező lakáshitelek
    Lakást venne? Fáradjon be bármelyik kirendeltségünkre, hogy segíthessünk álmai megvalósításában!

Fogyasztóvédelmi Központ

ATM kereső

Betűméret változtatása:

Bankjegy-és címletváltás / forgalomból bevont bankjegyek átváltása

I. Általános tudnivalók forint bankjegyek és érmék beváltásával kapcsolatban:

A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a forgalomból bevont és selejt (hiányos, sérült), de az MNB által még elfogadott forint bankjegyeket térítésmentesen cseréli.
Az 50 darab mennyiséget meghaladó forint bankjegy vagy forint érme átváltása valamint érme befizetése esetén a díjszámítás alapját a váltásra, befizetésre átadott teljes bankjegy-, illetve érmemennyiség névértéke képezi.

II. Forgalomból bevont bankjegyek átváltása

Hitelintézetünk a forgalomból bevont forint bankjegyeket a bevonási határnapjától számított 3 évig törvényes fizetőeszközre váltja az alábbiak szerint:

- az átváltás a bevont bankjegy címletével azonos címletű megújított bankjegyre történő cserére  vonatkozik

- az átváltást díjmentesen végezzük

- a forgalomból bevont bankjegyek átváltását minden kirendeltségünkön elvégezzük,    melynek nem feltétele a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számla, illetve annak valamely szolgáltatása

- Takarékszövetkezetünk a forgalomból bevon forint bankjegyet fizetéssel is elfogadja, ideértve a fizetési számlára történő befizetést is

III. Forint pénzérmék és bankjegyek beváltása

A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet minden kirendeltségében nyújtja a II. és III. és IV. pontban felsorolt szolgáltatásokat ügyfelei részére. A kirendeltségek címe és elérhetősége megtalálható honlapunkon a http://www.kisrabamenti.hu/index.php/kapcsolat  címen.

IV. Forint érmebefizetés elfogadása

Ezt a szolgáltatást kizárólag a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfeleink részére nyújtjuk.
50 darabot meghaladó érme mennyiség befizetés kizárólag zsákos befizetésként fogadható el.

V. Általános tudnivalók valuta bankjegyek és érmék beváltásával kapcsolatban:

 A Bank valuta bankjegyek és érmék befizetését/beváltását azokban a valutanemekben végzi, amelyekre vonatozóan valutaárfolyamot jegyez. Az aktuális árfolyamok listája a  http://www.kisrabamenti.hu/tksz/arfolyam/valuta.php oldalon található.
 Valuta- és érmebefizetés/beváltás azokon a kirendeltségeken történhet, amelyek pénzváltási tevékenység végzésére feljogosítottak. 
 Érme befizetését/beváltását csak EUR pénznemben, azon belül is csak EUR 1,- és 2,- címletben vállaljuk.
 Takarékszövetkezetünk érmebefizetést csak azoktól az ügyfelektől fogad el, akik számára deviza fizetési számlát vezet.
 Takarékszövetkezetünk csak forgalomképes valuta bankjegyeket és érméket vált be, és csak ilyenek befizetését fogadja el a nála vezetett számlákra (tehát a bank nem váltja be a sérült, hiányos, csonka vagy hamisgyanús bankjegyeket és azokat a nála vezetett számlákra befizetésként sem fogadja el.)
 A jutalékfelszámítás alapja: a befizetett/beváltott valutaösszeg
 Számlától eltérő valutanemben történő befizetés/beváltás esetén az árfolyam-alkalmazás módja: a befizetett/beváltott összeg valuta eladási árfolyamon kerül forintosításra, majd szükség esetén a forintban kiszámított díj valuta vételi árfolyamon kalkulált ellenértéke kerül felszámításra.
 A valuta pénzérmék és bankjegyek beváltása azokban a címletekben történhet, amelyek az érintett kirendeltség pénztárában rendelkezésre állnak.

VI. Valuta érmebefizetés elfogadása

Ezt a szolgáltatást kizárólag a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél bankszámlával rendelkező ügyfeleink részére nyújtjuk.
50 darabot meghaladó érme mennyiség befizetés kizárólag zsákos befizetésként fogadható el.

 

icon Bankjegy-és címletváltás / forgalomból bevont bankjegyek átváltása

 

Biztonságban mindenhol

Ismerje meg jogait!

Fogyasztóvédelem

Biztonság